Konsultacje i wsparcie psychologiczne, coaching, mediacje w konflikcie.

Zakres pomocy:

  • stres,
  • konflikty i problemy w komunikacji,
  • nerwice,
  • depresje,
  • wypalenie,
  • wsparcie w kryzysie i zmianie,
  • poszukiwanie nowych możliwości i sposobów radzenia sobie.

Forma pomocy:

Sesje mogą odbywać się w formie osobistych spotkań (w Warszawie, Otwocku lub w domu klienta) lub poprzez Skype, w zależności od możliwości i preferencji.

Oferta obejmuje również sesje w języku angielskim (dla osób nie mówiących po polsku).